Vastuullisuus

Kocko Sportswear haluaa ansaita työntekijöiden, kumppaneiden, asiakkaiden sekä julkisuuden arvostuksen vilpittömästi. Se edellyttää, että kaikki ratkaisumme kuvastavat taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia näkökohtia. Kocko Sportswearin  eettiset säännöt ohjaavat käyttäytymistämme liikesuhteissa, asiakassuhteissa, työntekijöiden oikeuksissa ja ympäristökysymyksissä.
 
Liikesuhteet

Kaikissa liike- ja ammattisuhteissa tulee kuvastua sitoumuksemme rehellisyyteen, oikeellisuuteen ja laillisten määräysten noudattamiseen.

Oikeudenmukaiset tuotanto-olosuhteet

Kocko Sportswear vaatii toimittajiltaan mahdollisuuksien mukaan oikeudenmukaisia työ- ja tuotanto-olosuhteita. Niihin kuuluvat muun muassa lapsityövoiman käytön välttäminen sekä oikeudenmukaiset palkat. Sen varmistamiseksi työskentelemme sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat sitovasti allekirjoittaneet käytännesäännöt (Code of Conduct) tai voivat esittää vastaavanlaisen dokumentin. Kocko Sportswear yrittää myös saada mahdollisimman paljon tietoa toimittajien tuotanto-olosuhteista (social audit reports, muiden tekstiilituottajien kertomukset paikallisista tarkastuksista).

Etuisuudet ja sopimattomat maksut

Kiellämme jyrkästi kaikenlaiset maksut ja etuisuudet, joita tarjotaan kolmannelle osapuolelle siinä tarkoituksessa, että tätä yritetään suostuttaa suosittelemaan, käyttämään tai ostamaan tuotteitamme tai palvelujamme. Samoin kiellämme työtekijöitämme hyväksymään kolmannen osapuolen tarjoamia maksuja tai muita etuisuuksia, jotka yrittävät vaikuttaa liiketaloudelliseen toimintaan.

Kestävä kehitys

Haluamme tukea kestävää kehitystä. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että otamme valikoimaamme jatkuvasti lisää ympäristöystävällisiä tuotteita ja kannustamme kierrätykseen tuotantopaikoissamme.

Toimimme ympäristöä kunnioittaen


Olemme Kocko Sportswearissa sitoutuneet jatkuvasti kehittämään tuotteitamme ja toimintatapojamme vähemmän ympäristöä kuormittavaan suuntaan. Tarjoamme turvalliset ja terveelliset työolosuhteet. Kunnioitamme työntekijöiden yhdistymisvapautta sekä vapautta ammatilliseen järjestäytymiseen. Panostamme työturvallisuuteen tunnistamalla, arvioimalla ja hallitsemalla mahdolliset turvallisuusvaarat sekä laatimalla asianmukaiset turvallisuussuunnitelmat. Kierrätämme ja lajittelemme toimistolla mahdollisimman paljon eri materiaaleja, jotta kuormittaisimme luontoa mahdollisimman vähän.

Parempaa huomista rakentaen Kocko Sportswear.